Muis mediation en coaching
Conflictbemiddeling, coaching en advies
Home
Introductie
Achtergrond
Over Mediation
Diensten
Neem contact op
Home

Conflictbemiddeling, coaching en advisering  

Om te weten wat u en/of de ander  beweegt kan een onafhankelijke en onpartijdige deskundige uitkomst bieden 

Hebt u een verschil van mening of bent u in conflict met iemand of een organisatie?
Komt u niet meer met elkaar in gesprek, zijn de onderlinge verhoudingen vastgelopen ........ met andere woorden: hoe ver is uw meningsverschil uit de hand gelopen/geëscaleerd?

Wat waren de onderliggende redenen voor een incident of calimiteit?

Om succesvol te zijn en resultaten te bereiken in de huidige of een nieuwe baan spelen de aspecten 'wie ben ik', 'wat wil ik' en 'wat kan ik' een belangrijke rol. Dat alles wordt zichtbaar voor klant, collega of leidinggevende.

Door samen hierover in gesprek te gaan, met behulp van bijvoorbeeld vragenlijsten, worden de onderliggende belangen, talenten en leidende waarden duidelijker. Vanuit uw eigen kracht worden richting, oplossingen en resultaten bepaald en bereikt. Dit steeds vanuit een bewustzijn van uw directe omgeving.

Conflictbemiddeling en coaching worden verbonden door het motto:

                                                Weet wat u beweegt!

Peter Muis
 

Home
Introductie
Achtergrond
Over Mediation
Diensten
Neem contact op